Γλώσσα

Προκηρυξεις Θεσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

01/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

01/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

01/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

14/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚ

14/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

14/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

09/02/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

09/02/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ _ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ

23/10/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

30/07/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ _ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

27/07/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

27/07/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

10/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

10/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εμεταλλεύσεων"

08/05/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ζιζανιολογία"

27/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

07/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ"

03/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ