Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.

21/06/2022

Πατήστε εδώ