Γλώσσα

Ανακοινωση

ΔΟΑΤΑΠ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

18/06/2022

Αποτελέσματα εξετάσεων στο μάθημα της Ζιζανιολογίας για αποφοίτους ξένων πανεπιστημίων

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Αντωνάκης Μανώλης

5,0

Γκογκομήτρος Κωνσταντίνος

3,0

Ζαγκλής Δημήτριος

3,5

Ζήλλας Αργύριος

3,5