Γλώσσα

Ανακοινωση

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: «Ν226Ε Εξοπλισμός Κτηνοτρ. Μονάδων» και «436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτρ. Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων»

17/06/2022

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «Ν226Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων» και «436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων»
 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων «Ν226Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων» και «436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/6/2022 και ώρα 16:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου (Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών), Αγρόκτημα Α.Π.Θ.