Γλώσσα

Ανακοινωση

H χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

23/06/2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 «Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).»