Γλώσσα

Ανακοινωση

Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ. - Διαδικτυακή εκδήλωση πληροφόρησης.

10/05/2022

Παρακαλώ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://career.auth.gr/news/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83/