Γλώσσα

Ανακοινωση

Χορήγηση δύο υποτροφιών θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού

07/04/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση 2 υποτροφιών για παρακολούθηση θερινών μαθημάτων βουλγαρικής γλώσσας και πολιστιμού στο

– Πανεπιστήμιο “St Kliment Ohridiski” της Σόφιας, από 10 έως 30 Ιουλίου 2022

– Πανεπιστήμιο “St. St. Cyrill and Methodius” του Veliko Turnovo, από 11 έως 31 Ιουλίου 2022

Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης και τη διαμονή/διατροφή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Απριλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).