Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακοίνωση απασχόλησης φοιτητών στους κήπους στο Αγρόκτημα 2022

04/04/2022

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας στους λαχανόκηπους στο Αγρόκτημα

 

Καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να απασχοληθούν στους λαχανόκηπους του Τμήματος Γεωπονίας στο Αγρόκτημα, να συμπληρώσουν το έντυπο (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) και να το αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  minklonaras@gmail.com ή mklonaras@agro.auth.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 473842 (Γραμματεία Αγροκτήματος).

Θα ακολουθήσει συνάντηση κατά την οποία οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την απασχόληση στους λαχανόκηπους.

Από το Τμήμα Γεωπονίας