Γλώσσα

Ανακοινωση

«Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκα

29/03/2022

Σχετικά με την «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» σας ενημερώνουμε ότι:

 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75199/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 7η Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

 

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται πλέον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, απ’ όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως αναγράφεται στο σχετικό εδάφιο της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ...