Γλώσσα

Ανακοινωση

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

29/03/2022

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα προκήρυξε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τέσσερις (4) προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίου, με καταγωγή από τη Μακεδονία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ, για τα έτη 2019 και 2020

Η οικονομική ενίσχυση αφορά σε εφάπαξ καταβολή ποσού 500 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Σωματείου, στη διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 19, 2ος ορ., 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έως τις 31 Μαρτίου 2022 (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 10.00-12.00 π.μ.)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310 269369