Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία εξεταστικής χειμερινής περιόδου 2021-2022

31/03/2022

Ορκωμοσία χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-2022 (8ης Απριλίου 2022)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ορκωμοσία της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καλούνται να υποβάλουν Αιτήσεις Ορκωμοσίας.

Η αίτηση και η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το περιβάλλον students.auth.gr κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 15-3-2022 έως την Τετάρτη 23-3-2022. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://it.auth.gr/el/node/5164.

 

ΒΗΜΑ 1ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά που καλείστε να υποβάλετε στο περιβάλλον students.auth.gr είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων που δεν θα υπολογιστούν στον βαθμό πτυχίου. Πρόκειται για την Αίτηση Λήψης Πτυχίου  (βλ.παρακάτω) η οποία πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.  ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχετε επιπλέον μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (περισσότερες από 304 ECTS), ΟΦΕΙΛΕΤΕ να δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησής σας τα μαθήματα που δεν επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη στον τελικό βαθμό και στο σύνολο των ECTS (πρέπει να καλύπτονται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου της κατεύθυνσης, π.χ. δεν γίνεται να αφαιρεθούν οι επιλογές κορμού που είναι προαπαιτούμενες για την κατεύθυνση κ.ο.κ.). Τα μαθήματα αυτά θα φαίνονται κανονικά στην αναλυτική σας βαθμολογία, αλλά δεν θα υπολογίζονται στον μέσο όρο σας.
  2. Φωτοτυπία ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Φωτοτυπία ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας, καλείστε να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα εκδοθεί ΜΕΣΩ της υπηρεσίας https://www.gov.gr  (διαφορετικά δεν θα είναι έγκυρη) και θα αναγράφει το εξής: «(Δηλώνω υπεύθυνα) ότι έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα».
  4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας περί μη οφειλής συγγραμμάτων. Η βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων χορηγείται από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας μέσω email στο agriclibr@agro.auth.gr  ή καλώντας στο 2310 998668.

Όσοι φοιτητές έχετε στεγαστεί στη Φοιτητική Εστία καλείστε, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, να αποστείλετε με email στο evadel@agro.auth.gr τη Βεβαίωση της Διαγραφής σας από τη Φοιτητική Εστία, αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ΒΗΜΑ 2ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΦΥΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την έγκριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων Ορκωμοσίας σας, καλείστε να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία θα συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο: «(Δηλώνω υπεύθυνα ότι)έλεγξα το υπ’ αρίθμ. … Φύλλο Βαθμολογίας μου, που αφορά στην Ορκωμοσία της 8ης Απριλίου 2022 και αποδέχομαι το περιεχόμενο στο σύνολό του» και να την αποστείλετε στο evadel@agro.auth.gr, το αργότερο έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο «υπ’ αρίθμ. …» θα συμπληρώσετε τον αριθμό πιστοποιητικού που θα αναγράφεται στο Φύλλο Βαθμολογίας το οποίο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά για έλεγχο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησής σας, κατά τις προσεχείς ημέρες, μέσω της εφαρμογής students.auth.gr .

 

Πληροφορίες σχετικά με την τελετή της ορκωμοσίας

Η Ορκωμοσία των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., στο κτήριο Διοίκησης.

Η φυσική παρουσία του/της φοιτητή/τριας στην τελετή ορκωμοσίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου και των λοιπών πιστοποιητικών του. Όλοι οι συμμετέχοντες στην τελετή Ορκωμοσίας θα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται στον χώρο της Αίθουσας Τελετών από την κεντρική είσοδο της Εγνατίας Οδού. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την τελετή της ορκωμοσίας θα αποσταλούν στους ιδρυματικούς λογαριασμούς των τελειόφοιτων κατά τις προσεχείς ημέρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τα πτυχία και τα λοιπά πιστοποιητικά των αποφοίτων θα παραληφθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ μετά τις 8/4, από το περιβάλλον του students.auth.gr και θα αποτελούν τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία προορίζονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται ΔΩΡΕΑΝ:

  • Ένα (1) Αντίγραφο Πτυχίου (Integrated Master).
  • Ένα (1) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

 

Εάν επιθυμείτε:

(ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τρ. Πειραιώς: GR 8701722720005272041780361).

 

 

Επισήμανση

Οι αιτούντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακήρυξής τους και πριν την προσέλευσή τους στην Αίθουσα Τελετών, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/el/ στην οποία δύνανται να εισέρχονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την τελετή της Ορκωμοσίας: 2310 998636, 2310 995186

e-mail: evadel@agro.auth.gr

 

Τηλ Eπικοινωνίας για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση των δικαιολογητικών στο περιβάλλον students.auth.gr: 2310999000

 

 

Για την Αίτηση Λήψης Πτυχίου πατήστε εδώ

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος