Γλώσσα

Ανακοινωση

Υπενθύμιση για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου για δήλωση κατεύθυνσης μέχρι 14/1/2022

14/01/2022

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου ότι λήγει σήμερα 14/1/2022 η προθεσμία υποβολής αίτησης για κατεύθυνση.

Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.