Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακοίνωση για δήλωση κατεύθυνσης για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου

17/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στο 5ο εξάμηνο να προβούν σε αίτηση για δήλωση κατεύθυνσης. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2021 έως και 14/01/2022 στο info@agro.auth.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Οι πέντε Κατευθύνσεις Σπουδών είναι:

 • Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ)

• Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (ΕΒ)

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤ)

• Ζωϊκής Παραγωγής (ΖΠ)

• Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)

 

Επισημαίνεται ότι η δήλωση κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική καθώς και ότι αλλαγή κατεύθυνσης υπάρχει δυνατότητα να γίνει ΜΟΝΟ μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου.