Γλώσσα

Ανακοινωση

Υποβολής αιτήσεων σίτισης έως 31/12/2021

17/12/2021

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Εκ μέρους του Τμήματος Γεωπονίας θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που επιθυμούν να σιτίζονται στην ΠΦΛ, ότι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο site register.auth.gr, μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία κατά περίπτωση χρειάζονται και είναι αναρτημένα στο site της Π.Φ.Λ. (https://rb.gy/pxwlei) (πχ. εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης αδελφού-ής κλπ.) και να τα ανεβάσουν μαζί με την ηλεκτρονική τους αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο site. Η επιβεβαίωση ότι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email τους και θα πρέπει να παραλάβουν από το γραφείο σίτισης την κάρτα σίτισής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι πλέον δυνατή η αίτηση δωρεάν σίτισης.

Οι αιτήσεις είναι απαραίτητες για να υπάρξει η δυνατότητα σίτισης και στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου.

Εκ μέρους του Τμήματος Γεωπονίας

 

Χρήστος Δόρδας

Πρόεδρος του Τμήματος