Γλώσσα

Ανακοινωση

Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων: αλλαγή ώρας διδασκαλίας για την Τετάρτη 15-12-2021

14/12/2021

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου το μάθημα "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων" θα γίνει στις 9.30 π.μ για όλους τους φοιτητές.