Γλώσσα

Ανακοινωση

Ενημέρωση για τους επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων-Παράταση λειτουργίας συστήματος register.auth.gr για αιτήσεις ενεργοποίηση

14/10/2021

Ενημερώνουμε ότι οι  επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ και υπέβαλαν δικαιολογητικά μέσω του συστήματος register.auth.gr για την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αντικατάσταση/επικαιροποίηση αρχείων που ανέβασαν μέχρι 31/10/2021 μέσα από το ίδιο σύστημα. Επίσης τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν στην Γραμματεία του Τμήματος θα τα δέχετε η Γραμματεία μέχρι την ίδια ημερομηνία 31/10/2021.