Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

11/10/2021

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» (Ν227Ε), θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 16:30 μ.μ. στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου στο Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών, Αγρόκτημα ΑΠ.Θ. (προς την πλευρά της θάλασσας).