Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη μαθήματος Ν031Ε Προστασία Περιβάλλοντος

11/10/2021

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Προστασία Περιβάλλοντος" θα γίνονται κάθε  Παρασκευή στις 12:00-15:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Α. 

Οι παραδόσεις ξεκινάνε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

Εκ του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος