Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα «Φυσική του Εδάφους»

09/09/2021

Εξετάσεις στο μάθημα «Φυσική του Εδάφους»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Φυσική του Εδάφους (Ν205Υ και 407Υ)», θα διεξαχθούν την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:15-15:15, προφορικά με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης Zoom.

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο τα οποία θα είναι υποχρεωτικά ανοικτά.

Ο σύνδεσμος zoom μέσω του οποίου θα πρέπει να συνδεθείτε είναι:

 https://authgr.zoom.us/j/94842401305?pwd=N1oxaml6TTBqRWxBUTdLdEY1NEJBUT09

Οι εξεταζόμενοι αφού συνδεθούν θα πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί διότι η εξέταση θα γίνεται κατά μόνας (ένας-ένας).  Πριν από την εξέταση, θα προηγείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας.

Η διδάσκουσα

Σοφία Κωστοπούλου