Γλώσσα

Ανακοινωση

Eξέταση του μαθήματος «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ν222Ε»

04/06/2021

Eξέταση του μαθήματος  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  Ν222Ε»

Η εξέταση του μαθήματος  «Γεωργική Εδαφομηχανική Ν222Ε» θα γίνει προφορικά εξ αποστάσεως, στις 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15-15:15. 

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο τα οποία θα είναι υποχρεωτικά ανοικτά.

Ο σύνδεσμος zoom μέσω του οποίου θα πρέπει να συνδεθείτε είναι:

 https://authgr.zoom.us/j/94842401305?pwd=N1oxaml6TTBqRWxBUTdLdEY1NEJBUT09

 Οι εξεταζόμενοι  αφού συνδεθούν θα πρέπει να περιμένουν  έως ότου γίνουν αποδεκτοί διότι  η εξέταση θα γίνεται κατά μόνας (ένας-ένας).  Πριν από την εξέταση, θα προηγείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στο σύστημα sis.auth.gr 

 Η διδάσκουσα

Σοφία Κωστοπούλου