Γλώσσα

Ανακοινωση

Υποτροφίες για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων του δικτύου BRAUIC.

27/05/2021

Προσοχή στην προθεσμία υποβολής αίτησης (εξυπηρέτηση βάσει της αρχής της προτεραιότητας)

 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμενο της από το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (http://brauic.bucea.edu.cn/english/), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Περιέχει πρόσκληση σε φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2021.

Εκ μέρους των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο δίκτυο BRAUIC, προσφέρονται υποτροφίες ( με πλήρη ή μερική απαλλαγή διδάκτρων) για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων ποικίλης επιστημονικής θεματολογίας με απονομή διδακτικών μονάδων (credits) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους.

Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι η Αγγλική και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

Η οn-line υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο link : https://www.wjx.cn/vj/wyPKAci.aspx και θα ξεκινήσει στις 31 Μαΐου 2021, στη 13:00 μ.μ ώρα Ελλάδος.

Προσοχή:Η επιλογή των υποψηφιοτήτων θα γίνει σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας (first come first served).