Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

22/02/2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

θα διεξαχθούν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/97361184468

Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη 24.2.2021 (ώρα: 12:00 - 13:00)