Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος “Εδαφολογία

14/10/2020

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Εδαφολογία (N017Y)” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20-10-2020, στην Αίθουσα Ασκήσεων Β και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Κύκλος

Ημερομηνίες

Α

20-22/10/20

17-19/11/20

8-10/12/20

Β

3-5/11/20

24-26/11/20

15-17/12/20

Γ

10-12/11/20

1-3/12/20

12-14/1/21

Οι ώρες κάθε τμήματος, του κάθε κύκλου, είναι αυτές που έχετε δηλώσει στο e-learning. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μάσκα, εργαστηριακή ποδιά και τις εργαστηριακές σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο e-learning. Η είσοδος στην Αίθουσα Ασκήσεων Β, θα γίνεται από την μεταλλική μαύρη πόρτα στο πλάι του κτηρίου. Καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης, θα ακολουθούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα σας ανακοινωθούν από τον αντίστοιχο διδάσκοντα.

Οι διδάσκοντες