Γλώσσα

Ανακοινωση

N516E Aρχιτεκτονική Τοπίου - εξετάσεις 25/9

21/09/2020

Παρακαλώ όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και είναι απο περασμένα έτη, 

να το δηλώσουν μέ αποστολή email στο lenovio@agro.auth.gr 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας, 

Ελένη Αθανασιάδου