Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα Ν036Ε Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική

21/09/2020

Οι εξετάσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική" θα διεξαχθούν τη

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2019 (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Ώρες: 11:15-13:15. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε τις επόμενες ημέρες.

Με εκτίμηση,

Οι διδάσκοντες