Γλώσσα

Επιτροπες τμηματος

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Εκπαιδευτικής Στρατηγικής

ECTS coordinator

Επιτροπή Επιστημονικού Εξοπλισμού

Eπιτροπή Επιστημονικού Εξοπλισμού

Τακτικά Μέλη:

Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής

Καραμανώλη Αικατερίνη, Μέλος

Μοσχάκης Θωμάς, Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Μενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, Αναπληρώτρια Προέδρου

Τανανάκη Χρυσούλα

Μιχαηλίδης Γεώργιος