Γλώσσα

Εκλογες μελων ΔΕΠ

Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος _Συνέλευσης για εκλογή κενής επικ._ΓΕΩΡΓ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

22/10/2021

Πατήστε ΕΔΩ...


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

22/10/2021

Πατήστε ΕΔΩ...


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩ

14/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

14/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορ. Σώματος - Συνέλευσης για εκλογή ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ.

21/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Α. Παυλάτου-Βε από Α. Μαμώλο)_ΑΡΡ 18274

15/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη από Δ. Μόσχου)_ΑΡΡ 18274

15/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

07/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

03/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

26/08/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17421

30/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420.

30/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ.

26/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ.

26/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

23/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ.

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ.

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας για Εκλογή_"ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ"

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17421

07/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420

07/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ.καθηγητή).

02/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

02/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ

28/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

25/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

22/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

22/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

11/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

11/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

09/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΛΑΧΑΝOΚΟΜΙΑ_17421

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΛΑΧΑΝOΚΟΜΙΑ_17420

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ_ΑΡΡ:17323

02/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_APP17421

02/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420

02/04/2021

ΠΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ. καθηγητή)

29/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

29/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ. καθηγητή)_ΨΘΩ546Ψ8ΧΒ-ΩΧΑ.

19/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ_6ΕΨ846Ψ8ΧΒ-ΑΨΤ.

19/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

19/02/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

14/12/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ.

18/11/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτ. εκμεταλλεύσεων.

13/11/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος__ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ.

06/11/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

19/10/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων

02/10/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

22/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ.

16/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ν. Μουστάκα από Ι. Αργυροκαστρίτη).

09/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ν. Μουστάκα από Ι. Αργυροκαστρίτη).

09/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

31/08/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης Ιωάννη Μουρτζίνου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

26/08/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

14/07/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για μονιμοποίηση Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ.

26/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

15/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ.

15/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

05/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

05/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής (Μονιμοποίηση-Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ)

18/05/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-Μονιμοποίηση Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ_ΩΛΞΕ46Ψ8ΧΒ-ΩΟΑ.

05/05/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Γεωργική Μηχανική-Αντλίες.

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής - Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής _ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

09/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

27/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Δ. Καρπούζου από Α. Παυλάτου-Βε)

25/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση)

24/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

20/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ.

18/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

28/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση).

15/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ