Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. Αγρόκτημα Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

Χρήσιμα

Νεός ΝΟΜΟΣ ΑΕΙ

Παράβολα για πιστοποιητικά

Δηλώσεις Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Βιβλία

ΝΕΟΣ Οδηγός Σπουδών 2012-13

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Έκθεση Εσωτ. Αξιολόγησης (2008)

Έκθεση Εξωτ. Αξιολόγησης (2010)

 

Αποφάσεις Σχολής

Προσκλήσεις Γ.Σ.

Προκηρύξεις Θέσεων

Εκλογές μελών ΔΕΠ

Εκλεκτορικά Σώματα

Εισηγητικές Επιτροπές

 

Ανακοινώσεις - Νέα

Greek

English