Συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών

 

Απόφαση συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του κ.Στέφανου Νάστη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Απόφαση συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση για εξέλιξη του επικ. καθηγητή κ. Ν. Κουλούση, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Φυτοπροστασίας με γνωστικό αντικείμενο «Εντομολογία Καρποφόρων Δένδρων»

Απόφαση συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση για εξέλιξη του επικ. καθηγητή κ.Α. Μαμώλου, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Φυτών»

Απόφαση συγκρότησης Eιδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κ.Θ.Ματσή, στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας, στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία»

Απόφαση συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ.Αλ.Πολύδωρα-Πολύδωρου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βελτίωση Φυτών»

 

Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων

 

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.266/17.05.2012

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.265/05.04.2012 (3)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.265/05.04.2012 (2)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.265/05.04.2012 (1)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.264/15.03.2012 (2)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.264/15.03.2012 (1)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.262/01.03.2012

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.260/15.12.2011

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.258/03.11.2011 (3)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.258/03.11.2011 (2)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.258/03.11.2011 (1)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.253/09.06.2011

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.252/12.05.2011

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.248/17.02.2011

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.245/11.11.2010 (3)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.245/11.11.2010 (2)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.245/11.11.2010 (1)

Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδρίαση αριθμ.245/11.11.2010