Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ - Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ

 

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Εδάφους».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελισσοκομία – Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βελτίωση Φυτών».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία - Ιολογία»..

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία - Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων - Φυσικοχημεία τροφίμων».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων - Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταποίησης και Μετασυλλεκτικής Διαχείρισης Οπωρολαχανικών».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία - Μικροβιολογία Εδάφους».

Προκήρυξη θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Oικολογία Φυτών».

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντομολογία Καρποφόρων Δένδρων»

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών»

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων-Τεχνολογία Αλιευμάτων»

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία-Ορυκτά της Αργίλου»

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία»

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης»