Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

 

 

 

29.05.2014

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

15.05.2014

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

20.03.2014

Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

 

27.02.2014

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

28.01.2014

Συνεδρίαση για την εξέλιξη της επίκουρης καθηγήτριας με θητεία κ. Ευθυμίας Τσακιρίδου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

 

23.01.2014

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

09.07.2013

Συνεδρίαση για την εξέλιξη της επίκουρης καθηγήτριας κ. Σοφίας Κωστοπούλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

 

27.06.2013

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

06.06.2013

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

 

30.05.2013

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

23.04.2013

Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

04.04.2013

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

21.03.2013

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

 

07.03.2013

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

 

05.03.2013

Συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση της επικ. καθηγήτριας κ. Θ. Ματσή

 

04.03.2013

Συνεδρίαση για την εξέλιξη του κ. N. Κουλούση επικ. καθηγητή στη βαθμίδα του αν. καθηγητή

 

28.02.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

27.02.2013

Συνεδρίαση για την Εξέλιξη του κ. Α. Μαμώλου επικ. καθηγήτη στη βαθμίδα του αν. καθηγητή

 

14.02.2013

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

24.01.2013

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

 

18.12.2012

Διοικητικό Συμβούλιο Γεωπονικής Σχολής

 

22.11.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

19.11.2012

Διοικητικό Συμβούλιο Γεωπονικής Σχολής

 

04.10.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

20.09.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

11.07.2012

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

28.06.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

22.06.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

14.06.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

25.05.2012

Διοικητικό Συμβούλιο Γεωπονικής Σχολής

 

17.05.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

05.04.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

 

15.03.2012

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

01.03.2012

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

13.02.2012

Διοικητικό Συμβούλιο Γεωπονικής Σχολής

 

15.12.2011

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

Ολομέλεια της Γεωπονικής Σχολής

 

01.12.2011

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής & το Εκλεκτορικό Σώμα

 

16.11.2011

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Οικείο εκλεκτορικό σώμα για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

 

10.11.2011

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής

 

03.11.2011

Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Γεωπονικής Σχολής