Εκλογές - Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

 

 

 

08.04.2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

18.03.2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

28.01.2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

17.01.2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

16.07.2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

09.07.2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

21.03.2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

05.03.2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

28.02.2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

22.11.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

04.10.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

20.09.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

28.06.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

22.06.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

14.06.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

05.04.2012

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) θέσης επικ.καθηγητή στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογία Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο «Eπιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων-Τεχνολογία Αλιευμάτων»

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) θέσης επικ.καθηγητή στον Τομέα Zωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστικών»

 

16.03.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

15.03.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

 

15.03.2012

Κρίση για την εξέλιξη του αναπληρωτή καθηγητή κ.Ν.Μπαρμπαγιάννη στη βαθμίδα του Kαθηγητή στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία – Ορυκτά της Αργίλου».

Επανάληψη εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης επικ.καθηγητή στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση των Φυτών» ύστερα από την επαναφορά του φακέλου από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

23.02.2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

 

12.01.2012

Κρίση για τη μονιμοποίηση της επικ.καθηγήτριας κ.Α.Λαγοπόδη στον τομέα Φυτοπροστασίας με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία»

 

16.11.2011

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης λέκτορα στον τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων»

 

03.11.2011

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης λέκτορα στον Tομέα Zωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Μηρυκαστικών Αγροτικών Ζώων»

 

03.11.2011

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης λέκτορα στον Tομέα Zωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζώων»

 

13.05.2011

Αποτέλεσμα Εκλογών Μελών ΔΕΠ 12.05.2011

 

14.04.2011

Αποτέλεσμα Εκλογών Μελών ΔΕΠ 14.04.2011

 

12.04.2011

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επικ.καθηγητή κ.Ανδρ.Μαμώλου στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Φυτών».

 

28.03.2011

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης επικ.καθηγητή ή λέκτορα στον Τομέα Φυτοπροστασίας με γνωστικό αντικείμενο «Νηματωδολογία».

 

21.03.2011

Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) θέσης επικ.καθηγητή στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση in vitro μεθόδων στη βελτίωση των φυτών».