Πρόγραμμα Μαθημάτων της Γεωπονικής Σχολής 2013-2014

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ (1ο & 2ο ΕΤΟΣ) ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Εαρινό Εξάμηνο

ΚΟΡΜΟΣ (1ο & 2ο ΕΤΟΣ) ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μόνο 6ο Εξάμηνο)