Γλώσσα

Σπουδαστηριο γεωργικου δικαιου

Σπουδαστήριο Γεωργικού Δικαίου

Διευθυντής: Σέμος Αναστάσιος

Το σπουδαστήριο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας.

Αντικείμενο

Αγροτικό Δίκαιο

 

Στόχοι της λειτουργίας του
  • Συγκέντρωση βιβλιογραφικών πηγών που τροφοδοτούν με πληροφορίες σχετικές με το γεωργικό δίκαιο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Παρακολούθηση του νομοθετικού έργου της ΕΕ έτσι ώστε να υπάρχει άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των φοιτητών του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας σε θέματα σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.