Γλώσσα

Σπουδαστηριο γενικης και Γεωργικης λογιστικης

Σπουδαστήριο Γενικής και Γεωργικής Λογιστικής και Ιδιωτικής Οικονομικής.

Διευθυντής: Σέμος Αναστάσιος

 

Το σπουδαστήριο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας και είναι στενά συνδεδεμένο με το Εργαστήριο Γεωργική Οικονομικής Έρευνας.

Αντικείμενο

Λογιστική παρακολούθηση, Απογραφή και Εκτίμηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Στόχοι της λειτουργίας του
  • Εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων  και τη συλλογή λεπτομερών πρωτογενών τεχνικοοικονομικών δεδομένων απαραίτητα για περαιτέρω έρευνα.
  • Προετοιμασία και Έλεγχος της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας η οποία συνδέεται με τη Λογιστική Παρακολούθηση των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Άσκηση φοιτητών σε θέματα γεωργικής λογιστικής (πρακτικού χαρακτήρα) για βαθύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που αναπτύσσονται στα μαθήματα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.
  • Οργάνωση διαλέξεων - σεμιναρίων με ομιλητές που προέρχονται εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας (παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, εκπρόσωποι δ/νσεων γεωργίας, εκπρόσωποι συνεταιρισμών κλπ)  προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν σύγχρονη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την παραγωγή  αγροτικών προϊόντων και να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σχέση μεταξύ φοιτητών, εκπαίδευσης και πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
  • Δημιουργία μιας βάσης τεχνικοοικονομικών δεδομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων η οποία θα είναι στη διάθεση φοιτητών και ερευνητών για εκπόνηση διατριβών και ερευνητικών εργασιών.
  • Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων η οποία θα ανανεώνεται σταδιακά και θα προσφέρει αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ φοιτητών και αγροτών.