Γλώσσα

Ζωικης παραγωγης

Τομέας Ζωικής Παραγωγής

Διευθύντρια: Βατζιάς Γεώργιος

Παρέχει εκπαίδευση στη διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, την ιχθυοκομία. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός, η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας.

Ο Τομέας Ζωικής Παραγωγής περιλαμβάνει 4 εργαστήρια.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
  Επίκουροι καθηγητές
  Λέκτορες

      

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Μπόλου Αμαλία
     • Παλάοντας Πανίκος
     • Τσιρίκα Αναστασία
     ΕΤΕΠ
     • Κονσούλτου Αικατερίνη