Γλώσσα

Επεξεργασιας & Μηχανικης τροφιμων

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων

Διευθυντής: Λαζαρίδης Χαράλαμπος

Ιστορικό

Tο Eργαστήριο Γεωργικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το έτος 1928 και εντάχθηκε στο Τμήμα Γεωπονίας της τότε νεοσύστατης Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών με τον νόμο 3344.

Το έτος 1937 τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποσπάστηκαν από τη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών για να συναποτελέσουν τη νέα Γεωπονοδασολογική Σχολή.

Με το Π.Δ. 296/1981 η Γεωπονοδασολογική Σχολή έσπασε σε δύο μονοτμηματικές σχολές, τη Γεωπονική Σχολή και τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ με το Π.Δ. 1268/1982 τρεις (3) μονοτμηματικές σχολές (Γεωπονίας, Δασολογίας και Κτηνιατρικής) συναπετέλεσαν τη σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Παράλληλα, στο Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στον οποίο εντάχθηκε το εν λόγω Εργαστήριο.

Το έτος 1999 το Eργαστήριο Γεωργικής Τεχνολογίας μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Επεξεργασίας & Μηχανικής Τροφίμων.

Το 2005 επανιδρύθηκε η Γεωπονική Σχολή με μοναδικό Τμήμα το Τμήμα Γεωπονίας.

Από το 2013, το Εργαστήριο Επεξεργασίας & Μηχανικής Τροφίμων του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό –Δ.Ε.Π. 

 1. Γερασόπουλος Δημήτριος, Αναπ. Καθηγητής Τεχνολογίας Μεταποίησης Οπωρ/κών
 2. Γούλα Αθανασία, Λέκτορας Σχεδιασμού-Βελτιστοποίησης διεργασιών επεξεργασίας Τροφίμων
 3. Κατσανίδης Ευγένιος, Επίκ. Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων -Τεχνολογίας Αλιευμάτων
 4. Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων
 5. Ρουκάς Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
 6. Σουφλερός Ευάγγελος, Καθηγητής Οινολογίας 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.ΔΙ.Π

 1. Φίστα Γλυκερία, Πτυχ. Γεωπ., Μεταπτ. 
 2. Αμπατζίδης Παύλος, Πτυχ. Γεωπ.
 3. Πασχαλούδης Νικόλαος, Πτυχ. ΤΕΙ

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

 1. Κρυωνά-Μπλούκα Αικατερίνη, ΕΤΕΠ 
 2. Καλλιού Μαρία, ΤΕ-Τεχνολόγος Τροφίμων 
 3. Μισιρλής Χαράλαμπος, ΤΕ-Τεχνικός Συντήρησης

Γνωστικά Αντικείμενα 

 • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
 • Προσδιορισμός Διάρκειας Ζωής των Τροφίμων
 • Συσκευασία
 • Μηχανική Τροφίμων
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας  Τροφίμων
 • Συστήματα Αυτοματισμού Βιομηχανιών Τροφίμων
 • Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά
 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • Τεχνολογίες Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων, που περιλαμβάνουν:
  1. Τεχνολογία Μεταποίησης και Μετασυλλεκτικής μεταχείρισης Οπωρολαχανικών
  2. Τεχνολογία λιπαρών σωμάτων
  3. Τεχνολογία Δημητριακών
  4. Τεχνολογία Κρέατος - Αλιευμάτων - Αυγών

 

Διδακτικό έργο

Α. Προπτυχιακά Μαθήματα

 1. Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων
 2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων
 3. Συσκευασία τροφίμων
 4. Μηχανική Τροφίμων (Ι και ΙΙ)
 5. Συστήματα Αυτοματισμού Βιομ/νιών Τροφίμων
 6. Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά
 7. Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 8. Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων
 9. Τεχνολογία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών
 10. Τεχνολογία Λιπαρών Σωμάτων
 11. Τεχνολογία Κρέατος-Αλιευμάτων-Αυγών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ειδίκευση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων:

 1. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σχημάτων επεξεργασίας
 2. Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία Φρούτων και Λαχανικών
 3. Προσδιορισμός Απαιτήσεων Συσκευασίας και Διάρκειας  Ζωής των Τροφίμων                         
 4. Προχωρημένα Μαθήματα Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Διατομεακή Ειδίκευση Οινολογίας-Αμπελουργίας:

 1. Δομή και Σύνθεση Σταφυλής, Χημεία Γλεύκους και Οίνου                     
 2. Μικροβιολογία Οίνου. Ζυμώσεις, Ασθένειες Οίνου &  Προζυμωτικές Διεξεργασίες και Οινοποιήσεις
 3. Μεταζυμωτικές Διεξεργασίες και Παλαίωση Οίνου
 4. Ανάλυση και Έλεγχος Γλεύκους και Οίνου-Οργανοληπτική Εξέταση Οίνου και Αποσταγμάτων  
 5. Τεχνολογία Αποσταγμάτων και Άλλων Αμπελοοινικών Προϊόντων 
 6. Αμπελοοινική Νομοθεσία 

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

Μηχανική Τροφίμων – Σχεδιασμός διεργασιών

 • Μελέτη των φαινομένων μεταφοράς σε φυσικές διεργασίες με στόχο την καλύτερη κατανόηση και τον ορθότερο έλεγχό τους
 • Ανάπτυξη νέων σχημάτων ελαχιστοποιημένης επεξεργασίας (π.χ. οσμωτική αφυδάτωση) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης, την απλοποίηση της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση της επένδυσης και του κόστους επεξεργασίας.
 • Mοντελοποίηση φαινομένων μεταφοράς και διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων με χρήση προγραμμάτων Υπολογιστικής Ρευστο – Μηχανικής (CFD)
 • Επεξεργασία ρευστών με τεχνολογία μεμβρανών για ενεργειακά και ποιοτικά αποδοτική συμπύκνωση υγρών τροφίμων.
 • Προσαρμογή της τεχνολογίας παραδοσιακών προιόντων σε βιομηχανικά σχήματα επεξεργασίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων σε πιλοτική και προ-βιομηχανική κλίμακα.
 • Περιβαλλοντική Μηχανική: Σχεδιασμός διεργασιών διαχείρισης δύσκολων αποβλήτων (π.χ. κατσίγαρος ελαιουργείων, απόβλητα επεξεργασίας ροδιού) για παράλληλη απορρύπανση και ανάκτηση χρήσιμων και/ή λειτουργικών συστατικών.

Οινολογία και Οινοπνευματώδη ποτά

 • Ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων για εντοπισμό επιβλαβών ουσιών και ουσιών ταυτοποίησης της προέλευσης του οίνου (ποικιλία, περιοχή).
 • Μελέτη επίδρασης προϊόντων επεξεργασίας στην ποιότητα του οίνου.
 • Μελέτη βελτίωσης παραδοσιακών αποσταγμάτων.
 • Διερεύνηση συστημάτων απόσταξης.
 • Μελέτη ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την παραγωγή οίνων ποιότητας.
 • Μελέτη της σύστασης ελληνικών οίνων (αζωτούχες και φαινολικές ενώσεις, αρωματικό δυναμικό).

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικών βομηχανιών
 • Βιοτεχνολογική παραγωγή οργανικών οξέων, αλκοόλης, πολυσακχαριτών, ενζύμων, βιταμινών και καροτενίων
 • Μελέτη διαφόρων συστημάτων ζύμωσης (στερεά, ζύμωση βυθού, ασυνεχής, συνεχής) για την παραγωγή προϊόντων με εφαρμογή στην τεχνολογία τροφίμων
 • Εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για την αριστοποίηση της παραγωγής προϊόντων από μικροοργανισμούς σε βιοαντιδραστήρες
 • Παραγωγή προϊόντων με ακινητοποιημένα ένζυμα και ακινητοποιημένα κύτταρα μικροοργανισμών
 • Επίδραση του οξειδωτικού στρες στην παραγωγή καροτενίων από το μύκητα Blakeslea trispora  σε ανακινούμενες φιάλες (shake flask culture), ζυμωτήρα αναδεύσεως (stirred-tank fermentor) και βιοαντιδραστήρα στήλης (bubble column reactor)
 • Μελέτη μικροβιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, βιοχημικών και μηχανικών παραμέτρων κατά την παραγωγή προϊόντων από μικροοργανισμούς σε βιοαντιδραστήρες
 • Βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα

Τεχνολογία Μεταποίησης και Μετασυλλεκτικής μεταχείρισης Οπωροκηπευτικών

 • Τεχνολογία νωπών-τεμαχισμένων οπωροκηπευτικών: μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις – ποιότητα, συντηρησιμότητα
 • Μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις και επιδράσεις στην ποιότητα των μεταποιημένων τελικών προϊόντων
 • Τεχνολογίες μεταποίησης ζυμούμενων προϊόντων.
 • Μελέτη παραδοσιακών τροφίμων με πρώτη ύλη τα οπωροκηπευτικά.
 • Διεργασίες αποβλήτων οπωροκηπευτικών με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.
 • Εμπλουτισμός του ελαιολάδου με πολυφαινόλες
 • Τεχνολογίες χυμοποίησης και διαύγασης.

Τεχνολογία Κρέατος – Αλιευμάτων - Αυγών

 • Καινοτόμα συστήματα υποκατάστασης λίπους σε προϊόντα κρέατος
 • Συσκευασία τροφίμων ζωικής προέλευσης
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας κρεατοσκευασμάτων και αλιευμάτων
 • Οξειδωτικές διεργασίες σε μυο-συστήματα
 • Απομόνωση και αξιολόγηση φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών και εφαρμογή τους σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 • Σχεδιασμός & ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Προσδιορισμός διάρκειας ζωής τροφίμων ζωικής προέλευσης