Γλώσσα

Εναλλακτικων Ενεργειακων Πορων στη Γεωργια

Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία

Διευθυντής: Φράγκος Βασίλειος

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία λειτουργεί σαν αυτοδύναμο Εργαστήριο από το 2000 (ΦΕΚ_234/2000, τ. Α). Μέρος των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου περιλαμβάνονταν στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας της Γεωπονικής Σχολής από όπου και αποσπάστηκαν. Το εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ανέπτυξε εκπαιδευτική δραστηριότητα με αυτοδύναμα μαθήματα, καθώς και ερευνητικό έργο στις επιστημονικές περιοχές που δραστηριοποιείται. Σήμερα στελεχώνεται από ένα μέλος ΔΕΠ, δύο Ομ. Καθηγητές, ένα συνεργάτη μέλος ΔΕΠ και τρεις επιστημονικούς συνεργάτες. Επίσης, υποστηρίζεται από έναν αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια των σπουδών τους στο Τμήμα Γεωπονίας. 

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γεωπονίας
Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία
Θεσσαλονίκη 541 24
Τηλ. 2310 991764
FAX: 2310 991794
Email:

Προσωπικό του εργαστηρίου

Διευθυντής του εργαστηρίου Φράγκος Βασίλειος
Τηλ. 2310 991764
E-mail:  

 

Νικήτα Μαρτζοπούλου Χρυσούλα,
Ομότιμη Καθηγήτρια, πτυχ. Γεωπονίας, Ph.D
Τηλ. 2310 991786
E-mail:
Θερμοκήπια, κτηνοτροφικές και γενικά αγροτικές κατασκευές, έλεγχος και ρύθμιση του περιβάλλοντος των θερμοκηπίων και των γεωργικών κατασκευών με τη χρήση της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Έλεγχος και πιστοποίηση της καταλληλότητας των θερμοκηπίων και των σταβλικών εγκαταστάσεων. Εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

 

Μαρτζόπουλος Γεράσιμος,
Ομότιμος Καθηγητής, πτυχ. Γεωπονίας, Ph.D
Τηλ. 2310 991787
E-mail:
Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (Ηλιακή, Γεωθερμική, Αιολική Ενέργεια. Βιομάζα. Ενεργειακές καλλιέργειες. Βιοκαύσιμα. Απόβλητη Ενέργεια. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στη γεωργία. Εκμηχάνιση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων.

 

Συνεργάτες Μέλη ΔΕΠ

Κωτσόπουλος Θωμάς,
Αν. Καθηγητής, πτυχ. Γεωπονίας, Διπλ. Πολ. Μηχ., ΜΔΕ, Διδακτορικό
Τηλ: 2310 991796
Email:
Διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Ενεργειακός σχεδιασμός συστημάτων αξιοποίησης των ζωικών αποβλήτων με την παραγωγή αέριων καυσίμων (μεθάνιο, υδρογόνο). Παραγωγή βιοκαυσίμων. Γεωθερμία για θέρμανση γεωργικών κατασκευών. Εξοικονόμηση ενέργειας στη Γεωργία. Αναερόβια αποικοδόμηση οργανικών αποβλήτων. Αντλίες θερμότητας στις γεωργικές κατασκευές, Αγροτικές κατασκευές.

Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ερευνητές

Ταμβακίδης Στυλιανός, πτυχ. Γεωπονίας, MSc., PhD.
Ερευνητική δραστηριότητα: Εξοικονόμηση ενέργειας σε αγροτικές κατασκευές
Τηλ. 6944556629
E-mail:

Φιρφιρής Βασίλειος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ, υπ.Διδ.
Ερευνητική δραστηριότητα: Εφαρμογή εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού σε αγροτικές κατασκευές- εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας 
Τηλ. 6973249532
Email:

Ανδρέας Μιχαήλ Κοσμόπουλος, πτυχ. Γεωπονίας , Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Μελέτη φυσικού αερισμού σε αγροτικές κατασκευές-εξοικονόμηση ενέργειας 
Τηλ. 6942987367
Email:

 

Εκπαιδευτικό Έργο

 

Το Εργαστήριο καλύπτει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, Παραγωγή βιοκαυσίμων, Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές εφαρμογές, Θέρμανση αγροτικών κατασκευών με τη χρήση της γεωθερμίας, Χρήση της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση θερμοκηπίων και αγροτικών κατασκευών Εξοικονόμηση ενέργειας στη γεωργία.

 

Ερευνητικό Έργο

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων.  

Παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαερίου, βιοαιθανόλης, βιοντήζελ). Χρήση της βιομάζας για συμπαραγωγή.   

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χρήση της γεωθερμικής ενέργειας στη  θέρμανση θερμοκηπίων και αγροτικών κατασκευών. Χρήση της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση των αγροτικών κατασκευών. Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση των ηλιακών παθητικών και υβριδικών τεχνολογιών για τη θέρμανση και δροσισμό  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων, Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα αβαθούς γεωθερμίας, Αντλίες θερμότητας.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Ερευνητικό έργο ΠΕΝΕΔ  με τίτλο «Υβριδικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης χοιροστασίου».
 • Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη θέρμανση θερμοκηπίων. Κατασκευάσθηκαν 6 πειραματικά θερμοκήπια και μελετήθηκαν 5 γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης.
 • Συμμετοχή σε Δίκτυο συνεργασίας του FAO για τη δημιουργία summer school στα πλαίσια του δικτύου για τη διάδοση της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας.
 • Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων χοιροτροφικών μονάδων της κοινότητας Φιλύρας. Γ. Γ. Θεσσαλίας. Ανάθεση: Νομαρχία Τρικάλων.
 • Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με αντικείμενο «Κατασκευές, εξοπλισμός και ενέργεια για θερμοκηπιακές καλλιέργειες» στα πλαίσια του “SOCRATES” με τη συμμετοχή πέντε ευρωπαϊκών χωρών (PT, SP, FR, IT, B).
 • ΕΠΕΑΕΚ  με τίτλο : «Ολοκληρωμένη διατμηματική παρέμβαση για την ανάπτυξη ενός έμπειρου εκπαιδευτικού συστήματος παρουσίασης και επίδειξης εφαρμογών στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας». Διατμηματική συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας.
 • Πρόγραμμα INTERREG II για τη «Μετεκπαίδευση σε φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας σε αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά συγκροτήματα και κατασκευές», με τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Αγγλία).                   
 • “Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης θερμοκηπίων δήμου Δοβρά, Ημαθίας”. Γ. Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Ανάθεση: Δήμος Δοβρά-Ημαθίας.
 • «Μελέτη Χ.Υ.Τ.Α.», Γ. Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Ανάθεση: Δήμος Στρυμωνικού-Σερρών.
 • Ψηφιακό Κέντρο έρευνας. Διατμηματικό Δίκτυο Καινοτομίας, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικού αναερόβιου αντιδραστήρα παραγωγής βιοαερίου.
 • Πρόγραμμα COMENIOUS-SOCRATES ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην κατάρτιση εκπαιδευτών ανώτερων γεωργικών σχολών». EUROPEAN COMMISSION - EDUCATION AND CULTURE DIRECTORATE GENERAL.
 • Πρόγραμμα INTERREG IIIΑ/PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  ΄΄Δημιουργία κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική΄΄.
 • Πρόγραμμα INTERREG IIIΑ/CARDS  ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ.  ΄΄Ανάπτυξη κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για αποφοίτους Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών΄΄.
 • Πρόγραμμα INTERREG IIIΒ ARCIMED «ATMOSnet - Δημιουργία δικτύου για την αεροβιολογική παρακολούθηση της Λεκάνης της Μεσογείου».
 • «Εφαρμογή Τηλεθέρμανσης και Αξιοποίησης της Ζώνης Εγκατάστασης Θερμοκηπίων (Ζ.Ε.Θ.) Πτολεμαΐδας». Ανάθεση: Δήμος Πτολεμαΐδας, Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. 
 • FP7 REGPOT Project: GREEN-AgriChains Innovation Capacity Building by Strengthening Expertise and Research in the Design,Planning and Operations of Green Agrifood Supply Chains

 

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Το εργαστήριο με το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο αίθουσες για εργαστήρια, βιβλιοθήκη, τρία παρακείμενα θερμοκήπια με εξοπλισμό, μία πρότυπη κατασκευαστική μονάδα ελέγχου περιβάλλοντος αστικού-βιομηχανικού τύπου, μία παρόμοια μονάδα αγροτικού τύπου, εργαστηριακές εγκαταστάσεις για παραγωγή βιοκαυσίμων (μεθάνιο, βιο-υδρογόνο), καθώς και πλήρη μετεωρολογικό κλωβό συνδεδεμένο με data logger και υπολογιστή για την καταγραφή και αποθήκευση των μετεωρολογικών στοιχείων.

 

Τα βασικά όργανα για τη συλλογή μετρήσεων είναι τα εξής:

 

 • PLC με τα παρελκόμενα
 • 18 αισθητήρες  θερμοκρασίας Pt-100
 • 9 Αισθητήρες υγρασίας- θερμοκρασίας hobo
 • Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου
 • Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου
 • Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας (πυρανόμετρο τάξης Α)
 • UPS Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας PLC
 • UPS Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας PC
 • Φωτοβολταϊκό
 • Ανεμογεννήτρια
 • Αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φορητό PHμετρο
 • Φορητό Αγωγιμόμετρο
 • Ηλεκτρονικό Υγρασιόμετρο
 • Φορητό θερμόμετρο υπερύθρων
 • Αναλυτής συγκέντρωσης CO2, Guardian 3000
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Olympus Bx51
 • Παγίδες γύρης Hirst Buckard
 • Καταγραφικό σύστημα δεδομένων
 • Αναερόβιο σύστημα παραγωγής υδρογόνου και μεθανίου
 • Πιλοτικός αναερόβιος αντιδραστήρας 600 l
 • Υβριδικό σύστημα θέρμανσης θερμοκηπίων
 • Πειραματική κυψέλη (κτίριο) με παθητικό σύστημα θέρμανσης