Γλώσσα

Γεωργικης οικονομικης ερευνας

Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας

Διευθυντής: Μάνος Βασίλειος

Μέλη ΔΕΠ

Μάνος Βασίλειος

Νάστης Στέφανος

Μπουρνάρης Θωμάς