Γλώσσα

Γεωργικης μηχανολογιας

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Διευθυντής: Μόσχου Δημήτριος

Ιστορικό

Το 1928 ιδρύθηκε το τμήμα Γεωπονίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ταυτόχρονη ίδρυση τακτικής έδρας και εργαστηρίου με τον τίτλο : «Γεωργική Μηχανολογία περιλαμβάνουσα και τας γεωργικάς μηχανάς» (Ν. 3578/1928). Το 1933 καταργήιηκε η τακτική έδρα και μετατράπηκε σε έκτακτη αυτοτελή έδρα, με τον ίδιο τίτλο (Β.Δ. 24/3/1933).

Από το 1981 λειτουργεί ως αυτοτελές Εργαστήριο του τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του τμήματος Γεωπονίας.

Το 2011 εκλέχτηκε Δ/ντής ο Αν. καθηγητής της Γεωργικής Μηχανολογίας κ. Δημήτριος Μόσχου.

 

Προσωπικό

Στο εργαστήριο είναι ενταγμένα:

Μέλη ΔΕΠ

1. Μόσχου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

   Τηλ. 2310 998264 – Fax: 2310 998729  e-mail:

2. Βουγιούκας Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής (τρίχρονη εκπ. Άδεια σε U. of Davis, USA)

   Τηλ. 2310 998718 – Fax: 2310 998729  e-mail:

3. Φράγκος Βασίλειος , Λέκτορας

   Τηλ. 2310998721 – Fax: 2310 998729  e-mail:

4. Τσατσαρέλης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής

    Τηλ. 2310 998744 – Fax: 2310 998729  e-mail:

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

   Μαρία Κωνσταντινίδου-Οργιανέλη, Γραμματέας.

   Τηλ. 2310 998718 – Fax: 2310 998729  e-mail:

 

Εγκαταστάσεις

3.1 Κτιριακή Υποδομή 

Εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. (κτίριο Γεωπονίας)

Γραφεία (6) συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.

Αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού 70 τ.μ.

Χώροι εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών (2) συνολικού εμβαδού 50 τ.μ.

Εγκαταστάσεις στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.

Γραφεία(3) συνολικού εμβαδού 75 τ.μ.

Εργαστηριακός χώρος 140 τ.μ.

 

3.2 Ερευνητικός εξοπλισμός – Πειραματικές διατάξεις

 • Φασματογράφος σαρώσεως VIS-NIR 400-1000 nm SPECIM για μη καταστροφικό έλεγχο και γεωργία ακριβείας (ζιζάνια, ασθένειες, τροφοπενίες).
 • Συσκευή συλλογής δεδομένων (National Instruments Data Acquisition Cards + FieldPoint) με πλήρη σειρά αισθητήρων διαφόρων φυσικών μεγεθών και λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων (Labview).
 • Καινοτόμο σύστημα RFID-radar ανίχνευσης και γεωγραφικού εντοπισμού ετικετών RFID
 • Φορητά GPS και D-GPS
 • Σύστημα φορητού barcode
 • Καινοτόμο φορητό (wearable) σύστημα ποδομέτρησης (solid state) για εντοπισμό θέσης κινούμενων ατόμων χωρίς GPS
 • Παλμογράφοι
 • Μικροσυσκευές μέτρησης διαφόρων μεγεθών (θερμόμετρα, ανεμόμετρα, υγρασιόμετρα, στροφόμετρα κλπ)
 • Συσκευή δοκιμών ξήρανσης (ελεγχόμενες συνθήκες αέρα ξήρανσης)
 • Συσκευή θερμικής επεξεργασίας ρεύματος γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων με     ατμό (ελεγχόμενες συνθήκες ποιότητας ατμού, πίεσης, θερμοκρασίας)
 • Συσκευή ελέγχου λειτουργικών χαρακτηριστικών φυγοκέντρων αντλιών (Test rig) κλειστού κύκλου
 • Ξηραντήριο σπόρων (εμπορικής κλίμακας)
 • Δύο γεωργικοί ελκυστήρες με διάφορα παρελκόμενα εργαλεία.

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Στο εργαστήριο έχει αναπτυχθεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία έχει δημοσιευτεί κατά κύριο λόγο σε διεθνή και εθνικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Συμπεράσματα των ερευνητικών εργασιών έχουν αναγνωριστεί και προβληθεί σε διεθνείς εκδόσεις, όπως Review papers,  Standards  του ASABE των ΗΠΑ και κατάλογος αναγνωρισμένων μαθηματικών μοντέλων στην ξήρανση (βλέπε κατάλογο δημοσιεύσεων στα βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ).

 

4.1 Αυτοματισμοί και Ρομποτική σε Βιοσυστήματα

α) Σχεδιασμός κίνησης, πλοήγηση ακριβείας, συντονισμός αυτόνομων-ρομποτικών οχημάτων, επίγειων και εναέριων

β) Μηχατρονικά συστήματα παρακολούθησης υδατικών πόρων

γ) Μη καταστροφικές τεχνικές προσδιορισμού ποιότητας και σύστασης σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα.

δ) Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και σύντηξης δεδομένων για υποστήριξη αποφάσεων και διάγνωση βλαβών σε γεωργικές εφαρμογές.

 

4.2 Δονήσεις σε γεωργικά μηχανήματα

α) Άνεση και παράγοντες κόπωσης χειριστών γεωργικών μηχανών.

β) Πρόβλεψη παραγόντων κόπωσης με αντικειμενικά κριτήρια και ανάλυση βιοσημάτων.

γ) Αυτόµατος έλεγχος δονήσεων σε γεωργικά μηχανήματα, ενεργές, ημιενεργές και παθητικές αναρτήσεις.

δ) Ανάλυση δονήσεων για αυτοματοποιημένη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών σε μηχανές και μηχανικά υποσυστήματα.

 

4.3 Γεωργία ακριβείας

α) Συστήματα αισθητήρων για την αυτόματη ανίχνευση και χαρτογράφηση απειλών (ζιζανίων, μυκήτων, ιών και εντόμων) σε καλλιέργειες.

β) Συστήματα αισθητήρων για την ανίχνευση, αναγνώριση και χαρτογράφηση καταπονήσεων σε καλλιέργειες.

γ) Μέτρηση παραγωγής σε οπωρώνες και μεγάλες καλλιέργειες με την χρήση νέων τεχνολογιών (RTK-GPS, zigbee, ambient computing).

δ) Συστήματα ιχνηλασιμότητας προϊόντων και εργασιών εντός αγρού με χρήση νέων τεχνολογιών (RFID, barcode, GPS, zigbee, wearable computers, κλπ).

 

4.4 Διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων

α) Τεχνικές βελτιστοποίησης διαχείρισης στόλου γεωργικών οχημάτων

β) Βελτιστοποίηση διαχείρισης και οργάνωσης παραγωγής.

 

4.5 Ενεργειακά Συστήματα

α) Ανάπτυξη μοντέλων για την εξοικονόμηση ενέργειας στη διεργασία της ξήρανσης.

β) Ανάπτυξη μοντέλων προσδιορισμού του ισοζυγίου στις ενεργειακές εισροές-εκροές σε καλλιεργητικά συστήματα.

γ) Προσδιορισμός ενεργειακών πόρων σε γεωργικά συστήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

δ) Διάδοση ηλιακής ακτινοβολίας, κυκλοφορία αέρα, μεταφορά θερμότητας σε περιβάλλον θερμοκηπίου, και εφαρμογές σε βέλτιστη-ενεργειακά σχεδίαση

 

4.6 Μηχανισμοί γεωργικών μηχανημάτων

α) Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου χορτοκοπτικού μηχανισμού.

β) Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου λειτουργίας μηχανισμού συγκομιδής καρπών με δονητή.

Ερευνητικά προγράμματα

 1. “FutureFarm”. FP7-KBBE-2007-1, Activity 2.1, Theme 2. Small Collaborative Project (1/1/2008 – 31/12/2010)
 2. “Integrated Multiple Level Wetlands Monitoring System using Innovative Technologies”. INTERREG III, Archemed (1/6/2006 – 31/12/2007)
 3. “Development of an innovative system for water discharge measurement at the Strymonas river”. Subcontract from the GOULANDRIS Natural History Museum Greek   Biotope  /  Wetland  Centre, under the EU LIFE program (1/6/2004 – 31/12-2007). Συντονιστής – Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σ. Βουγιούκας
 4. TEMPUS No UM_JEP-16079-2001 “Institutional Evaluation at the Agricultural Universities”
 5. TEMPUS No CD_JEP-18069-2003 “Reform of Agricultural Higher Education in SCG”
 6. TEMPUS, EU-Uzbekistan, sci. rep. K. Mattas
 7. ELKE AUTH Basic Research, “AUTOGNOSIA: Self-Organizing Cognitive Hierarchical Emergent Memory”, 2/2013-1/2014
 8. FARMFUSE ICT-Agri II “FarmFUSE: Fusion of multi-source and multi-sensor information on soil and crop for optimised crop production system”, 3/2013-2-2016