Γλώσσα

Αμπελουργιας

Εργαστήριο Αμπελουργίας

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας λειτούργησε ταυτόχρονα με την ίδρυση της Έδρας της Αμπελουργίας, με το Νόμο 3577/28 η οποία είχε ως γνωστικό αντικείμενο

 ‘ανατομία, φυσιολογία, μορφολογία, βιολογία της αμπέλου, αμπελουργία και αμπελοτεχνία’.

Με τα διατάγματα που ακολούθησαν διετηρήθη υπό τον ίδιο τίτλο ως τακτική έδρα και εργαστήριο ( Διάταγμα 24/3/33, Α. Ν. 835/37, Διάταγμα της 2/10/39, Π.Δ. 296/81 (ΦΕΚ 86/81). Με το Νόμο 1268 λειτουργεί υπό την σημερινή του μορφή ως Εργαστήριο Αμπελουργίας στα πλαίσια του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου.  Ο Ιδρυτής του εργαστηρίου Αμπελουργίας  καθηγητής Βασίλειος Λογοθέτης γεννήθηκε το 1909 στα Γιάννενα.

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Αμπελουργίας λειτουργεί, εκτός των εγκαταστάσεων και των υποδομών του εργαστηρίου στο κτίριο της πρώην Γεωπονοδασολογικής Σχολής, πειραματικός αμπελώνας  εκτάσεως περίπου 35 στρεμμάτων ο οποίος αξιοποιείται  ως  χώρος έρευνας και διατήρησης ειδών και ποικιλιών της αμπέλου. Σήμερα στον πειραματικό αμπελώνα διατηρούνται περίπου 350 ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου και 40 υποκείμενα (ποικιλίες διαφόρων ειδών του Γένους Vitis). Για τις καλλιεργητικές ανάγκες υπάρχει πλήρης σειρά γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.  Σήμερα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου εργάζονται τρία μέλη ΔΕΠ, και  μία  διοικητικός υπάλληλος.

Στα πλαίσια των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,  έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που αφορούν την μελέτη  των ελληνικών ποικιλιών της αμπέλου τη Γενετική βελτίωση με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών νέων ποικιλιών με ενδιαφέρονται χαρακτηριστικά, τον πολλαπλασιασμό, τη φυσιολογία της αμπέλου, και τη σχέση της αμπέλου με  βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.