Γλώσσα

Μελος

Φράγκος Βασίλειος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991764
  • Fax: 2310 991794
  • Σπουδές:  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Γεωπόνου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 1990, Βαθμός: Λίαν Καλώς (7,55/10,00)  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων, Νοέμβριος 1995, Βαθμός: (8,29/10,00). Θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: ''Μαθηματική προσομοίωση της ροής αέρα γύρω από σταθερό επιφανειακό εμπόδιο β) Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Μάρτιος 2004, Βαθμός: Άριστα. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: Επίλυση τυρβώδους ροής αέρα γύρω από εδρασμένο εμπόδιο με την άμεση αριθμητική προσομοίωση.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Μελέτη κίνησης πραγματικών ρευστών και ιδιαίτερα της στρωτής και τυρβώδους ροής γύρω από γεωργικές κατασκευές-εμπόδια εδρασμένα μέσα σε αεροσήραγγες. Eργαστηριακά και αριθμητικά πειράματα μέσα σε αεροσήραγγες, με την κίνηση του αέρα να πραγματοποιείται με ειδικούς ανεμιστήρες  Μελέτη φυσικού αερισμού μέσα σε αγροτικές κατασκεύες με την βοήθεια της υπολογιστικής ρευστομηχανικής.  Χρήση του ευρωκώδικα και ειδικότερα των συντελεστών ανεμοπιέσεων του ευρωκώδικα στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων. Μαθηματική προσέγγιση των ανεμοπιέσεων.  Μελέτη στοιχείων θερμοδυναμικής που επηρεάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο των θερμοκηπίων με την αριθμητική προσέγγιση του συντελεστή θερμικής μεταφοράς στην εξωτερική επιφάνεια μοντέλων αγροτικών κατασκευών μέσα σε αεροσήραγγες.  Μελέτη χρήσης μικρών ανεμογεννητριών για τις ενεργειακές ανάγκες των συστημάτων φυσικού αερισμού, αντλιών θερμότητας και άντλησης νερού.  Μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς υβριδικών ηλιακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας μέσα σε ένα θερμαινόμενο θερμοκήπιο.  Μελέτη αβαθούς συστήματος θέρμανσης σε θερμοκήπια.  Μελέτη σπηλαίωσης σε φυγόκεντρες αντλίες.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Εκμηχάνιση καλλιεργειών, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων, Γενική Υδραυλική, Ηλεκτροκινητήρες– Αντλίες, Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων, Θερμοκήπια, Μηχανική βιοσυστημάτων Μεταπτυχιακά μαθήματα Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ειδικά Θέματα Γεωργικής Μηχανικής , Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, Ανάλυση Γεωργικών Μηχανών και Μηχανημάτων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ