Γλώσσα

Μελος

Τσιούρης Σωτήριος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998606
  • Fax: 2310 998848
  • Σπουδές: 1. Κρατικό Πτυχίο Εργοδηγών Βοηθών Χημικών. Σχολή Παστέρ Θεσσαλονίκης (1967-1969). 2. Πτυχίο Γεωπονίας από τη Γεωπονοδασολογική Σχολή του ΑΠΘ, (1973). 3. Διδακτορικό Δίπλωμα ( Ph.D.) από τη Σχολή Επιστημών Περιβάλλοντος (School of Environmental Sciences), University of East Anglia, UK, (16/1/1987).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ρύπανση λιμνών. Χημεία βροχής. Χημεία χιονιού και χιονοτήγματος. Υγρότοποι (Οικολογία, Ρύπανση, Διαχείριση). Ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες. Οικοσυστήματα ορίων αγρών (Field Margins). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Άργυρος στα οικοσυστήματα μετά από σπορά καταιγιδοφόρων νεφών με Ιωδιούχο Άργυρο.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Ως βοηθός: α. Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις των ακολούθων μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας (περίοδος 1976-1981): 1. "Γεωργική Χημεία Ι (Βιοχημεία)" στους 3ετείς φοιτητές Γεωπονίας και στους μεταπτυχιακούς των ειδικεύσεων (i), Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Γεωργία και (ii), Ζωοτεχνία και Διατροφή Αγροτικών Ζώων. 2. "Χημεία-Βιοχημεία Τροφίμων" στους 4ετείς φοιτητές Γεωπονίας. 3. "Γεωργική Χημεία ΙΙΙ (Γεωργική Φαρμακολογία)" στους 4ετείς φοιτητές Γεωπονίας. β. Διδασκαλία ορισμένων κεφαλαίων του μαθήματος "Θρέψη Φυτών και Λιπάσματα" κατά το ακαδημαϊκό έτος 1979-1980 (άτυπη ανάθεση). Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Χημείας της σχολής Επιστημών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου East Anglia που αφορούσαν τον προσδιορισμό ρύπων στα ύδατα. Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Γενική Βιοχημεία" (1985-1986). Συμβολή στη θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας (1986-σήμερα) και ως επόπτης πρακτικής (1986). Ως μέλος ΔΕΠ: α. Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ: 1. Ρύπανση Περιβάλλοντος (1986-2003), 2. Προστασία Περιβάλλοντος (1987-σήμερα), 3. Υγρότοποι και Γεωργία (1996- σήμερα). 4. Διαχείριση νερού και αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων (2004). β. Μεταπτυχιακά μαθήματα: Στην ειδίκευση «Οικολογία και αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων» του τμ. Γεωπονίας ΑΠΘ (1995-σήμερα). 1. Οικολογία Υγροτόπων, 2. Αρχές Διαχείρισης και Εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, 3. Οικοτοξικολογία (Συνδιδασκαλία), 4. Σεμινάρια (Συνδιδασκαλία) και 5. Ειδικά θέματα (Συνδιδασκαλία). γ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και ανανεώσιμων πόρων» του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων το μάθημα Περιβαλλοντική Τοξικολογία. (1996). δ. Διατμηματικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» των Τμημάτων Γεωπονίας και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ., το μάθημα Συντήρηση – Αποκατάσταση - Εξυγίανση Τοπίου (Συνδιδασκαλία) (2003-σήμερα).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ