Γλώσσα

Μελος

Τσιάλτας Ιωάννης

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998661
  • Fax: 2310 998634
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας-κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Διδακτορικό δίπλωμα στην «Οικολογία Φυτών»
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1. Χρήση σταθερών ισοτόπων C στη μελέτη της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στα C3 φυτικά είδη. 2. Χρήση σταθερών ισοτόπων Ν για τη μελέτη του κύκλου του Ν και κυρίως της αζωτοδέσμευσης. 3. Σχέσεις εδάφους-φυτού και επίδραση τους στην απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών. 4. Φυσιολογία σε επίπεδο φύλλου και φυτοκοινότητας και επίδραση τους στην ποιότητα και την ποιότητα των καλλιεργειών. 5. Υδατικές σχέσεις και αντοχή στην υδατική καταπόνηση. 6. Απόδοση και ποιότητα χειμερινών σιτηρών, χορτοδοτικών καλλιεργειών, ζαχαροδοτικών φυτών, βαμβακιού, ελαιοδοτικών φτών και οσπρίων. 7. Αξιοποίηση αυτοφυών ειδών ως βιομηχανικών ειδών.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Σιτηρά-Ψυχανθή, Βιομηχανικά Φυτά, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών (μεταπτυχιακό), Ολοκληρωμένη Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (μεταπτυχιακό)

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ