Γλώσσα

Μελος

Τζίμητρα Καλογιάννη Ειρήνη

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998818
  • Fax: 2310 998828
  • Σπουδές: Α. Πτυχίο Γεωπονίας, 7/2/1976. Εγγραφή το 1970 στη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. Βαθμός Πτυχίου "Λίαν Καλώς", Επτά (7). Β. Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) του Πανεπιστημίου New¬castle Upon Tyne της Αγγλίας, Department of Agricul¬tural Economics and Food Marketing, Faculty of Agriculture and Biological Sciences. Εγγραφή 1986, στις 15/2/1988, έγινε η μεταφορά της για PH.D. κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, επιτυχία εξετάσεων 29/8/1991, Pass List 11/10/1991. Απόκτηση τίτλου από Αγγλία 11/12/1991. Αναγνώριση και ισοτιμία του Διδακτορικού διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με πράξη του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 4/87), στις 7/2/1992, Αθήνα.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά καταναλωτή, Διαφήμιση, Προώθηση Πωλήσεων, Κανάλια εμπορίας, Μάρκετινγκ τροφίμων, Στάσεις καταναλωτών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακό επίπεδο: Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, Εμπορία Φυτικών Προϊόντων, Μικροοικονομική Ανάλυση, Πολιτικές προώθησης και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων, Εμπορία αγροτικών προϊόντων Μεταπτυχιακό επίπεδο: Οικονομική Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων, Μεθοδολογία Έρευνας, Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διαφήμιση Αγροτικών Προϊόντων, ‘Ειδικά Θέματα Οικονομικής και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Φιλικών προς το Περιβάλλον, Εμπορία Προϊόντων Αειφορικής Γεωργίας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ