Γλώσσα

Μελος

Σουφλερός Ευάγγελος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991634
  • Fax: 2310 991632
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο Γεωπονίας, Γ/Δ Σχολή, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. Diplôme National d’ΟEnologue, Σχολή Οινολογίας, Πανεπιστήμιο Bordeaux II, Γαλλία. 3. Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) (Μεταπτυχιακό) στην Οινολογία-Αμπελουργία, Σχολή Οινολογίας, Πανε¬πιστήμιο Bordeaux II, Γαλλία. 4. Diplôme de Docteur-Ingénieur (Διδακτορικό) στην Οινολογία-Αμπελουργία, Σχολή Οινολογίας, Πανεπιστή¬μιο Bordeaux II, Γαλλία.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Μικροβιολογία του οίνου (ζυμομύκητες, βακτήρια), • Ζυμώσεις του οίνου (αλκοολική, μηλογαλακτική), • Παραδοσιακά αλκοολούχα προϊόντα, • Αρωματικά συστατικά οίνου και αποσταγμάτων (ανώτερες αλκοόλες, ανώτεροι εστέρες, λιπαρά οξέα, αλδεΰδες κ.λπ.), • Προφίλ απόσταξης, • Σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης: Προζυμωτική εκχύλιση, κρυοεκχύλιση, θερμοοινοποίηση, εκχύλιση σε ατμόσφαιρα CO2, • Παραγωγή αλκοολούχων προϊόντων light, • Αζωτούχες ενώσεις γλευκών και οίνων: αφομοιώσιμο άζωτο, αμινοξέα, πρωτεΐνες, πεπτίδια • Έλεγχος τοξικών ουσιών στους οίνους: βιογενείς αμίνες, ωχρατοξίνες κ.λπ. • Μελέτη των δυνατοτήτων ελληνικών ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλών για την παραγωγή οίνων ποιότητος
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Οινολογία και Οινοπνευματώδη ποτά, Εργαστηριακές Ασκήσεις Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων, Συγγραφή και Παρουσίαση Ερευνητικών Θεμάτων Μεταπτυχιακά μαθήματα Δομή και Σύνθεση Σταφυλής, Χημεία Γλεύκους και Οίνου, Μικροβιολογία Οίνου: Ζυμώσεις, Ασθένειες Οίνου και Προζυμωτικές Διεργασίες και Οινοποιήσεις, Μεταζυμωτικές Διεργασίες και Παλαίωση Οίνου, Ανάλυση και Έλεγχος Γλεύκους και Οίνου-Οργανοληπτική Εξέταση Οίνου και Αποσταγμάτων, Τεχνολογία Αποσταγμάτων και Άλλων Αμπελοοινικών προϊόντων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ