Γλώσσα

Μελος

Σέμος Αναστάσιος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998817
  • Fax: 2310 998839
  • Σπουδές: Γεωπόνος, Αγροτική Οικονομία, Αγροτική Πολιτική
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αγροτική Οικονομία, Αγροτική Πολιτική, Πολιτική διεθνούς εμπορίου των αγροτικών προϊόντων, Οικονομική της Μεταποίησης των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων και παραγωγή τροφίμων, Οικονομική Οργάνωση των μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων, Συνεταιρισμοί και Συνεταιριστική Οικονομία, Συστήματα ολικής ποιότητας.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Αγροτική Πολιτική, Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Πολιτική – ΚΑΠ, Οικονομική Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση Βιομηχανικής Παραγωγής Τροφίμων, Συνεργατισμός, Αγροτικός Συνεργατισμός, Ειδικά θέματα Μάρκετινγκ και διεθνούς Εμπορίου, Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών & Συνεταιρισμών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ