Γλώσσα

Μελος

Παπαδάκη Κλαυδιανού Αφροδίτη

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998815
  • Fax: 2310 998828
  • Σπουδές: 1. Δίπλωμα ABITUR (Oberstufe II), Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1968). 2. Certificat des ėtudes francaises, Lycėe francais, Θεσσαλονίκη (1966). 3. Πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (1973). 4. Mετεκπαίδευση στο Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών/προπτυχιακών μαθημάτων: Πειραματική Ψυχολογία και Θεωρίες Μάθησης, Κοινωνική Ψυχολογία, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Σχολική Παρατήρηση, Κοινωνιολογία, Computers (1982-1984). 5. Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών (Dr. agr.) του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών (Agrarwissenschaften) του Πανεπιστημίου Justus-Liebig, Giessen- Γερμανία (27.1.1987).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργικές Εφαρμογές, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Αειφόρος Ανάπτυξη, Δια Βίου και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Curricula, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πολυδραστηριότητα, Μετανάστες, Επιμόρφωση/Πληροφόρηση στη Γεωργία και Αγροτική Οικιακή Οικονομία
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γεωργική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα, Επιχειρηματικότητα στο Γεωργικό Τομέα (προπτυχιακά) και Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Γεωργικές Εφαρμογές (μεταπτυχιακά).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ