Γλώσσα

Μελος

Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991797
  • Fax: 2310 991797
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Sc., Ph.D.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν μια ευρεία θεματική περιοχή στη χημεία και στη φυσικοχημεία συστημάτων τροφίμων ή συστατικών τους, και των μεταβολών που αυτά υφίστανται ως συνέπεια των διεργασιών μεταβολισμού, επεξεργασίας και συντήρησης του προϊόντος. Ειδικότερα, οι έρευνές του εστιάζονται στην αναζήτηση των μηχανισμών και της φύσης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών σε μοριακό ή υπερμοριακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία νέων τροφίμων με βελτιωμένα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Στο πρόσφατο επιστημονικό έργο περιλαμβάνονται μελέτες στις σχέσεις μοριακής κινητικότητας σε άμορφα συστήματα τροφίμων (χαμηλής περιεκτικότητας νερού ή κατεψυγμένων προϊόντων) και σταθερότητας (εμπορικό όριο ζωής) του προϊόντος, στην αποικοδόμηση φυσικών χρωστικών και άλλων βιοενεργών συστατικών σε τρόφιμα, στη χημεία και φυσικοχημεία πολυσακχαριτών από φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες, στην ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και βελτιωμένων διατροφικών χαρακτηριστικών, στο σχεδιασμό βιολειτουργικών τροφίμων και προσδιορισμό των φυσικο-χημικών και λειτουργικών τους ιδιοτήτων, στην ανάπτυξη και τις ιδιότητες εδώδιμων μεμβρανών και επικαλύψεων από βιοπολυμερή (έξυπνη συσκευασία), στη δημιουργία συστημάτων μεταφοράς και προστασίας βιοενεργών συστατικών ή προβιοτικών μικροοργανισμών σε προϊόντα τροφίμων, κ.α.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα: Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Εργαστηριακές Ασκήσεις Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων Ι, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Xημεία Τροφίμων ΙΙ, Ανάλυση Τροφίμων. - Μεταπτυχιακά μαθήματα: Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικοχημείας Τροφίμων, Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων, Ανάπτυξη Nέων Προϊόντων και Σχημάτων Επεξεργασίας, Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων - Τμήμα Χημείας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ