Γλώσσα

Μελος

Κατσανίδης Ευγένιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991640
  • Fax: 2310 991632
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Sc., Ph.D.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία, συντήρηση και αξιολόγηση της ποιότητας προϊόντων κρέατος και αλιευμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων υποκατάστασης λίπους, προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τροφίμων ζωικής προέλευσης και μελέτη των αλληλεπιδράσεων των υλικών συσκευασίας με τα τρόφιμα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Ανάλυση Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Τεχνολογία Κρέατος-Ιχθύων-Αυγών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων Μεταπτυχιακά μαθήματα Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Σχημάτων Επεξεργασίας, Προσδιορισμός Απαιτήσεων Συσκευασίας και Διάρκειας Ζωής των Τροφίμων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ